Accessibility tools

Nền tảng hợp tác mở cho chính phủ

Chia sẻ, tìm kiếm và sử dụng lại các ứng dụng nguồn mở trong khu vực công

Tuyển chọn của người biên tập

news
07 Tháng 4 2014 | 856 Lượt xem | Đánh giá : 0/5
news
24 Tháng 3 2014 | 421 Lượt xem | Đánh giá : 0/5
news
21 Tháng 3 2014 | 410 Lượt xem | Đánh giá : 0/5

Sự kiện sắp tới

Thg 8 24
24/08/2013 - 20:00 - 25/08/2013 - 12:00

Cộng đồng mới

Tạo bởi Nguyễn Duy THIệN | 04 Tháng 4 2013 | 2 Bài viết | 6 Thành viên
Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, Internet
Cộng đồng phát triển cổng thông tin mã nguồn mở OpenRoad là nơi các thành viên giao lưu , học hỏi, chia sẻ tất cả các vấn đề liên quan đến OpenRoad
Tạo bởi Trần Thủy TOàN | 01 Tháng 4 2013 | 4 Bài viết | 7 Thành viên
Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, Internet
Nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp và dịch vụ về An ninh thông tin và nguồn mở cho các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước

Mục mới đăng

case
0
Đăng bởi Nguyễn Duy THIệN | 16 Tháng 4 2013 | 745 lượt xem
Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, Internet
document
0
Đăng bởi Nguyễn Duy THIệN | 11 Tháng 4 2013 | 229 lượt xem
Lĩnh vực : Công nghệ thông tin, Internet
blog
0
Đăng bởi Trần Thủy TOàN | 03 Tháng 4 2013 | 714 lượt xem
Lĩnh vực : Công nghệ thông tin
document
0
Đăng bởi Trần Thủy TOàN | 01 Tháng 4 2013 | 948 lượt xem
Lĩnh vực : Thư viện khoa học